تعریف رضایت زناشویی[1]

“وینچ” ودیگران به نقل از سلیمانیان (1383) معتقد است که رضایت زناشویی انطباق بین وضعیتی که وجود دارد و وضعیتی که مورد انتظار است می باشد طبق این تعریف رضایت زناشویی وقتی وجود دارد که وضعیت موجود فرد در روابط زناشویی مطابق با آنچه که وی انتظار داشته باشد و نارضایتی زناشویی وقتی وجود دارد که وضعیت موجود فرد در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار و دلخواه فرد نباشد.

آلیس (1998) به نقل از سلیمانیان (1383) می نویسد : طرق مختلفی برای تعریف رضایت زناشویی وجود دارد که یکی از بهترین تعاریف توسط هاپکینز انجام گرفته وی رضایت زناشویی را چنین تعریف می کند: احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شدن توسط زن یا شوهر موقعی که همه ی جنبه های ازدواجشان را در نظر می گیرند.

رضایت یک متغیر نگرشی است و بنابراین یک خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود.طبق تعریف فوق رضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذت بخشی است که زن و شوهر از جنبه های مختلف زناشویی دارند.

اساسا اگر رضایتمندی زناشویی حاصل مبادله ی رفتارهای پاداش بخش باشد، عدم رضایتمندی فقط هنگامی خواهد بود که دو شریک از چیزی رنج ببرند البته نظر افراد در این باره که چه اموری رضایت بخش و یا نارضایت بخش است ممکن است با گذشت زمان تغییر کند. رابطه ای را که یک زوج در 20 سالگی فوق العاده رضایت بخش می دانند ممکن است در 40 سالگی با ایجاد علائق و شغل های جدید در طی این سال ها چندان رضایت بخش نیابند همجنین زمانی بهترین انتخاب تلقی می شده است در صورتی که امکان انتخاب نامزد هایی زیباتر و بهتر وجود داشته باشد .

احتمالا دیگر آنچنان راضی کننده نخواهد بود. هم چنین ممکن است با شروع زندگی و دیدن خطاهای همسر در طول سال ها  رضایت از همسر کاهش یابد (الیس و همکاران، ترجمه ی، صالحی و آمین یزدی 1386).

آلسون[2] ودیگران (1989) به نقل از سلیمانیان نیز برای سیکل زندگی خانوادگی مراحلی را مطرح می کنند وعتقد است که میزان رضایت زناشویی در هر یک از این مراحل تفاوت است .

مراحلی که وی مطرح می کند عبارتنداز:

1- زوج های جوان بی فرزند؛

2- خانواده با فرذندان پیش دبستانی؛

3- خانواده با فرزندان دبستانی؛

4- خانواده با فرزندان نوجوان؛

5- خانواده با فرزندانی که شروع به ترک خانه می کنند؛

6- خانواده بدون فرزند (فرزندان در این مرحله خانواده را ترک کرده اند)؛

7- خانواده در دوران پیری و باز نشستگی (عیسایی 1387 ص 26).

وینچ و دیگران (1974) به نقل از سلیمانیان (1383) می نویسند: نتایج پژوهش های “مارلو”(1989) نشان می  دهد که مرد ها در دوره ی اول زندگی کمترین رضایت را دارند تا زن ها و این در حالی است که آن ها در مرحله ی سوم دوره زندگی که کودکان در سن پیش دبستانی هستند نیز در همان سطح رضایت هستند.

[1].  Marital Satisfaction

.[2]Alson

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی روابط باورهای غیرمنطقی بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور واحد ملایر در سال تحصیلی