تجسم فکری

تجسم فکری برای کاربردهای IOT اساسی و ضروری است زیرا که به فعل و انفعالات کاربران با محیط اجازه می دهد. با پیشرفت های اخیر در لمس صفحات تکنولوژی استفاده از تبلت های هوشمند و تلفنها بسیار مبتنی بر درک یا انتقال مستقیم شده اند. برای یک شخص غیرمتخصص سودمندی کامل از انتقال IOT درک ساده و جذاب از تجسم فکری باید ایجاد شود. همانطورکه ما از صفحات دو بعدی (2D) به سه بعدی (3D) حرکت می کنیم، اطلاعات بیشتری در راهها، پر معنی برای مصرف کنندگان تأمین می شود. این هم چنین سیاستمداران را قادر به برگرداندن اطلاعات به دانش کرده که در تصمیم گیری سریع و مهم و اساسی است. استخراج اطلاعات با معنی از اطلاعات خام جزئی نیستند. این هم بازیابی و اکتشاف و هم تجسم فکری اطلاعات مدل سازی شده و خام مرتبط با اطلاعات نشان داده شده بر طبق نیازهای اهداف  کاربران را احاطه کرده است.

4- کاربردها: چندین حوزه ی کاربردی وجود دارد که تحت تأثیر پدیدار شدن اینترنت اشیاء است. کاربردهایی که می توانند براساس نوع دسترسی به شبکه، همگرایی، مقیاس، غیریکنواختی، قابلیت تکرار، درگیری کاربران و تأثیر پذیری آنها طبقه بندی شوند. (21). ما کاربردها را در چهار گروه کاربردی طبقه بندی می کنیم:

1: شخصی و خانگی    2: تجاری و شرکتی  3: تسهیلات زندگی مثل برق و. .. 4: موبایل.

این در شکل 1 نشان داده شده است که IOT تسهیلات زندگی مثل آب و برق در مقیاس منطقه ای و محلی و IOT موبایل که معمولاً در عرض دیگر نواحی که به طور عمده به علت اتصالات محیط و مقیاس هاست گسترده می شود هستند. در اینجا یک معبر بزرگ در کاربردها و استفاده از اطلاعات بین ناحیه ها وجود دارد. به عنوان مثال IOT خانه و شخص الکتریسیته ی کاربردی اطلاعات در خانه را تولید کرده و آنرا برای الکتریسیته ی شرکت ها موجود و در دسترس می کند (تسهیلاتی مثل آب و برق و. ..) که می توان به جای بهینه سازی تدارکات و درخواست ها در تسهیلات IOT مثل آب و برق را تأمین کند. اینترنت توانایی تقسیم و به اشتراک گذاری داده ها بین خدمات تأمین کننده ی در یک روش یکپارچه ی خلق فرصتهای تجاری چندگانه را دارد. تعداد کمی از کاربردهای نوعی در هر ناحیه داده شده است.

اطلاعات سنسور جمع آوری شده فقط توسط امدادی که مستقیماً مالک شبکه هستند مورد استفاده قرار می گیرد. معمولاً Wi-Fi به عنوان یک ستون فقرات (استحکام) توانا برای داده هایی با پهنای باند بالاتر (ویدئو) و هم چنین انتقال میزانهای نمونه برداری بالاتر (صدا) استفاده می شود. بهداشت و درمان همدیگر [8] در دو دهه گذشته تنها در رویا دیده می شد. IOT یک خط مشی کامل برای فهمیدن این تصور با استفاده از بدنه ی نواحی سنسور ها و هدف IOT برای آپلود داده ها از سرورها را می دهد. به عنوان مثال، یک تلفن هوشمند می تواند برای برقراری ارتباط در امتداد چندین واسط مثل بلوتوث برای وصل کردن از طریق واسط سنسورهای اندازه گیری شده ی پارامترهای فیزیولوژیکی مورد استفاده قرار داده است. تاکنون چندین کاربرد برای Apple IOS، Google Android و windows phone برای سیستم های عمل کننده در دسترس است که پارامترهای مختلف را اندازه گیری می کند. اگرچه هنوز در توده ای ابر برای فیزیکدانهای عمومی برای دستیابی های مشابه متمرکز شده است. یک گستردگیو توسعه ی بدنه ی اصلی نواحی شبکه ی شخصی در حال خلق یک سیستم بازبینی خانگی برای مراقبت از سالمندان که به دکتر اجازه ی ویزیت بیماران و افراد مسن را در خانه هایشان می دهد در نتیجه کاهش هزینه های بیمارستانی از طریق شفاعت و دخالت و رفتار ممکن و مسیر می شود. [22-23] کنترل تجهیزات داخلی مانند تهویه ی هوا (کولر)، یخچالها، ماشینهای لباسشویی و. .. که اجازه ی زندگی بهتر و مدیریت انرژی را می دهد. می توان دید که مصرف کنندگان درگیر انقلاب IOT در همان روشی می شوند که خود انقلاب اینترنت شامل می شود. [24-25]. شبکه های اجتماعی مجموعه ای برای متحمل شدن یک سیستم حمل و نقلی دیگر با میلیاردها هدف با اتصال داخلی است [26-27] یک بهبود  جالب با استفاده از twitter مانند یک راهکار که در ان افراد “چیزها” در خانه می توانند به صورت دوره ای را بخوانند که بتوان براحتی از هر جایی در خلق یک Tweet OT از آن پیروی کرد. اگرچه اینها تأمین کننده یک چهارچوب معمول با استفاده از توده ی ابر برای دستیابی به اطلاعات هستند یک مثال امینی جدید برای درککامل این موضوع مورد نیاز است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)