طبقه بندي مواد مخدر

از مواد مخدر با توجه به معيارهاي متفاوت، طبقه بندي‌هاي گوناگوني ارائه شده است. برخي مواد مخدر را بر اساس خواص آنها تقسيم بندي كرده‌اند و برخي ديگر بر اساس تاثير اصلي مواد بر جسم و جان، بعضي بر اساس منشاء مواد مخدر و عده‌اي نيز بر مبناي اثرات سمي مواد مخدر آنها را طبقه بندي كرده‌اند.

گروهي نيز اين مواد را بر حسب منابع طبيعي طبقه بندي كرده‌اند و معيار بعضي ديگر نيز تجارب شخصي بوده است. در اين مبحث در بند اول به طبقه بندي‌هاي اوليه مي‌پردازيم و در بند دوم به طبقه بندي نهايي كه توسط سازمان بهداشت جهاني صورت گرفته و مورد قبول جامعه جهاني نيز واقع شده است خواهيم پرداخت.

بند اول ـ طبقه بندي‌هاي اوليه

در سال 1928 ميلادي، لوين اولين طبقه بندي مواد مخدر را پيشنهاد كرد. در اين طبقه بندي مواد مخدر بر اساس خواصي كه دارند در 5 گروه متمايز قرار داده شدند:

الف. كيف آورها:[1] مانند ترياك و مشتقات آن و كوكائين.

ب. توهم زاها:[2] مثل LSD و حشيش.

ج. خمر آورها يا مست كننده‌ها: [3] مانند الكل و اتر.

د. خواب آورها: [4] مثل بربي توريك‌ها

هـ. محرك ها: [5] مثل آمفتامين‌ها (ايرج صالحي ، همان، ص 10)

 

بند دوم ـ طبقه بندي پروفسور دونيكر

در سال 1971 پروفسور دونيكر طبقه بندي‌هاي خاصي را ارائه كرد يكي از آنها بر مبناي منشاء مواد و ديگري بر اساس تاثير مواد قرار داشت.

الف. طبقه بندي دونيكر كه بر اساس منشاء مواد است:

  • موادي كه منشاء طبيعي دارند مانند ترياك و مشتقات آن، حشيش، الكل.
  • مواد شيميايي كه از منشاء اصلي خود فاصله گرفته‌اند مثل خواب آورها، آرام بخش‌ها.
  • موادي كه نتيجه تحقيقات آزمايشگاهي هستند مثل برخي از توهم زاها، LSD .

 

ب. طبقه بندي دونيكر از مواد مخدر بر اساس اثرات سمي مواد

1- مواد مخدر مرگ آور مثل هروئين و آمفتامين ها و غيره كه تزريق آنها به مقدار زياد در رگ باعث مرگ مي‌شود.

2- مواد مخدر مخرب كه قادر به توليد پسيكوزهاي دارويي هستند مثل آمفتامين‌ها و برخي مشتقات شانور و LSD

  • موادي كه باعث ايجاد وابستگي و يا اعتياد مي‌گردند (اغلب مواد مخدر)[6]
  1. Euphorica
  2. Phantastica
  3. Ineberianta
  4. Hyphotica
  5. Excitantia
  6. همان منبع، ص 12.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن