ماهيت فرصتهاي سرمايه‌گذاري

        ماهيت فرصتهاي سرمايه‌گذاري پاسخ به این پرسش است که چرا سرمايه‌گذاري مي‌كنيم ؟ در يك عبارت ساده  مي‌توان گفت كه سرمايه‌گذاران مي خواهند از پول خود، سودي را كسب نمايند. وجه نقد داراي يك هزينه فرصت از دست رفته است. در صورتي كه اگر وجه نقد را نگهداري كنيد فرصت كسب سود را طريق آن وجه نقد از دست خواهيد داد. به علاوه، در يك فضاي تورمي، قدرت خريد پول كاهش مي يابد، به عبارت ديگر وقتي نرخ تورم بالا باشد قدرت خريد به سرعت كاهش مي يابد.

سرمايه‌گذاران دوست دارند بازده آنها تا جايي كه امكان داشته باشد زياد باشد ولي بايد توجه داشت كه ميزان بازده تحت تأثير ريسك قرار دارد. سال  1982 میلادی در ايالات متحده، سال خوبي براي بازار سهام بود. به طوري كه بازده كلي اوراق مربوط به سهام عادي از 20% بالا رفت. با وجود اين در همين سال برخي از صندوقهايي كه به صورت حرفه اي اداره مي‌شدند با زيان روبرو شدند.

همانطور كه از اين مثال بر مي آيد، اوراق بهادار قابل معامله در زمان ريسك، بازده هاي متفاوتي دارند، بنابراين فرصتهاي سرمايه گذاي هميشه بايد بر اساس ريسك و بازده صورت گيرد و اين دو عامل هيچ وقت منفك از هم نيستند(همان منبع).

 

2-4-4 شناسايي فرصتهاي سرمايه‌گذاري

        فرصتهاي سرمايه‌گذاري خود به خود اتفاق نمي‌افتند. بلكه آنها را بايستي شناسايي نمود و يا اينكه آنها را بوجود آورد. انواع مختلف فرصتهاي سرمايه‌گذاري ممكن است از سطوح مختلف بخشهاي شركت سرچشمه بگيرد. برخي از فرصتهاي سرمايه‌گذاري ممكن است توسط مديريت عالي سازمان يا اعضاي هيئت مديره ارائه شود. مشاركت مديريت عالي در ارائه فرصتهاي سرمايه‌گذاري معمولاً به اقدامات استراتژيك نظير بسط و گسترش فعاليت شركت از طريق سياستهاي مالي و ورود به بازارهاي جديد محدود مي‌شود. نظر به اينكه فرصتهاي سرمايه‌گذاري موجب تخصيص منابع مالي شركت به منظور تحصيل درآمد يا كاهش هزينه‌ها مي‌شوند لذا ممكن است سياستهاي مالي منظم و اصولي براي فرصتهاي سرمايه‌گذاري از سوي شركت به اجرا گذاشته شود (اسماعیل پور،1381).

 

2-4-5 اندازه‌گيري فرصتهاي سرمايه‌گذاري

        يكي از جديدترين روشهاي تحليل ‌اطلاعات اندازه‌گيري فرصتهاي سرمايه‌گذاري مي‌باشد. فرصتهاي سرمايه‌گذاري بوسيله نسبتي از ارزش شركت معرفي شده، كه اين نسبت نيز بوسيله داراييها محاسبه مي‌شود. در تحقيقات متعدد جهت اندازه‌گيري فرصتهاي سرمايه‌گذاري از سه نسبت استفاده شده است. عددي كه به عنوان فاكتور مشترك از اين سه نسبت بدست مي‌آيد به مثابه نماينده‌اي براي فرصتهاي سرمايه‌گذاري مي‌باشد و هرچقدر ارزش بازار منابع نسبت به ارزش دفتريشان بيشتر باشد فرصتهاي سرمايه‌گذاري بالاتر است، كه تحليل‌گران مالي با تجزيه و تحليل صورتهاي مالي شركت وضعيت آن را مورد بررسي قرار مي‌دهند  (فردیناند,1999).

 

2-4-6 عوامل خارجي تأثيرگذار بر فرصتهاي سرمايه‌گذاري

       سرمايه‌گذاران آگاه بايستي از اين واقعيت مطلع باشند كه تصميم‌گيري مربوط به سرمايه‌گذاري مي‌تواند خسته كننده و درگيرساز باشد. با اين حال، بدون توجه به فعاليتهاي افراد، عوامل مشخصي در محيط سرمايه‌گذاري بر تمامي سرمايه‌گذاران تأثير مي‌گذارد. سرمايه‌گذاران بايد اين عوامل را در تمامي طول فرآيند تصميم‌گيري سرمايه‌گذاري مد نظر قرار دهند .

 

2-4-6-1 عدم اطمینان

       اولين عاملي كه تمامي سرمايه‌گذاران بايد مدنظر قرار دهند عدم اطمينان[1] است. سرمايه‌گذاران با اين اميد داراييهاي مالي را مي خرند كه انتظار دارند در طول چند دورة بعدي، بازده كسب كنند. اين بازده را مي‌توان پيش بيني كرد، اگر چه ممكن است بازده پيش بيني شده محقق نشود. واقعيت اين است كه بازده يك سهام و ريسك آن را ميتوان پيش بيني كرد ولي آنچه كه در واقعيت رخ مي‌دهد ممكن است با ميزان بازده پيش بيني شده متفاوت باشد .

فرصتهاي سرمايه‌گذاري آميخته اي است از علم و هنر. براي نيل به موفقيت در امر سرمايه‌گذاري بايد تصور كنيم كه چه چيزي امكان دارد رخ دهد. ما در خصوص وقايع گذشته آگاهي داريم ولي نمي‌توان گفت كه گذشته دوباره تكرار خواهد شد.

اگرچه آينده با عدم اطمينان همراه است ولي اين عدم اطمينان قابل مديريت است و با استفاده از فهم اساسي سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاران مي‌توانند هوشياري لازم جهت مديريت عدم اطمينان را كسب كنند. بعلاوه، سرمايه‌گذاران مي‌توانند با كمك تكنيكها و ابزارهايي كه وجود دارد تصميمات بهتري را اتخاذ كنند. اگر چه استفاده از اين تكنيكهاي جديد، پيچيده به نظر مي‌رسد با اين حال مي‌توانند بينش جديدي را در خصوص فرآيند تصميم‌گيري ارائه كنند .

 

[1] Uncertainty

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران